Szakkereskedő Eger - Andornaktálya

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési szokásai statisztikailag kiértékelhetők. Ez főként úgynevezett elemző programokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi irányelvekben találhatók.

2. Tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozza(k) fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatos utasításainkat követi(k).

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

Across Media Kft
Szentendre
Vörösgyűrű stny. 12
2000 Magyarország

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A jelen weboldalon az adatkezelésért felelős adatkezelő a következő

Hörmann Hungária Kft.
Leshegy út 15.
2310 Szigetszentmiklós

Telefon: +36 24 525 100
E-mail: info@hormann.hu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a GDPR 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Adatvédelmi tisztviselő

Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt.

Jens Paul,Nemesis
Consulting GmbH
Carl-Schurz-Str. 21-23
66953 Pirmasens

E-mail: dataprotection@hoermann.com

A személyes adatok címzettjei

Üzleti tevékenységünk részeként különböző külső szervezetekkel dolgozunk együtt. Bizonyos esetekben személyes adatok továbbítására is szükség van ezen külső szervezetek felé. Személyes adatokat csak akkor adunk át külső szervezeteknek, ha ez szükséges egy szerződés teljesítéséhez, ha erre törvényi kötelezettségünk van (pl. adatok továbbítása az adóhatóságoknak), ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk fűződik az adattovábbításhoz, vagy ha más jogalap lehetővé teszi az adattovábbítást. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén kizárólag érvényes szerződés alapján adjuk át ügyfeleink személyes adatait a megrendelés feldolgozására. Közös feldolgozás esetén közös feldolgozási szerződést kötünk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a direkt marketinggel szemben (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat idejére joga van kérni, hogy személyes adatai feldolgozását korlátozzuk.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk a törvényes tájékoztatási kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a kéretlen rekláminformációk, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket a cookie-kat az Ön eszközén tárolják, vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen (állandó cookie-k). A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, bizonyos, Ön által kért funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja nem szűnik meg (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

5. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például az oldalmegtekintések, a látogatás hossza, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. Ezeket az adatokat a felhasználó végberendezéséhez rendelik hozzá. Nem rendelik felhasználói azonosítóhoz.

A Google Analytics segítségével többek között az Ön egér- és görgetőmozgásait és kattintásait is rögzíthetjük. A Google Analytics különböző modellezési megközelítéseket is alkalmaz a rögzített adatrekordok kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzéshez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatáról gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megrendelés feldolgozása

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-be (kulcsszócélzás). Továbbá célzott hirdetések jeleníthetők meg a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg ki tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Ez a weboldal a Google Ads Remarketing funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Ads Remarketing segítségével az online kínálatunkkal interakcióba lépő személyeket meghatározott célcsoportokhoz rendelhetjük, hogy később érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsünk meg számukra a Google hirdetési hálózatában (remarketing vagy retargeting).

Továbbá a Google Ads Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődés-alapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyek az Ön korábbi használati és böngészési szokásai alapján az egyik végberendezésen (pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. táblagépen vagy számítógépen) is megjeleníthetők.

Ha rendelkezik Google-fiókkal, a következő linkre kattintva tiltakozhat a személyre szabott hirdetések ellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Célcsoportképzés az ügyfelek megfeleltetésével

Többek között a Google Ads Remarketing ügyfélmegfeleltetést használjuk célcsoportok létrehozásához. Itt bizonyos ügyféladatokat (pl. e-mail címeket) továbbítunk a Google-nak az ügyféllistáinkból. Ha a szóban forgó ügyfelek Google-felhasználók és bejelentkeztek a Google-fiókjukba, akkor a Google-hálózaton belül (pl. a YouTube-on, a Gmailen vagy a keresőmotorban) megfelelő reklámüzeneteket jelenítünk meg nekik.

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés segítségével a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például elemezni tudjuk, hogy a weboldalunkon mely gombokra milyen gyakran kattintottak, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezeket az információkat konverziós statisztikák készítéséhez használjuk fel. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ azonosítási célokra.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. bővítmények és eszközök

Google betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google betűtípusokat használja a betűtípusok szabványosított megjelenítéséhez. Amikor Ön belép egy oldalra, a böngészője betölti a szükséges betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ez tájékoztatja a Google-t arról, hogy az Ön IP-címén keresztül látogatták meg ezt a weboldalt. A Google betűtípusok használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldalon a betűtípusok egységes megjelenítésben jelenjenek meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a Google Fonts-ot, a számítógép egy szabványos betűtípust fog használni.

A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq oldalon és a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. audio- és videokonferencia

Adatfeldolgozás

Ügyfeleinkkel való kommunikációhoz többek között online konferenciaeszközöket használunk. Az általunk használt egyes eszközöket az alábbiakban soroljuk fel. Ha Ön az interneten keresztül videó- vagy hangkonferencia útján kommunikál velünk, az Ön személyes adatait mi és az adott konferenciaeszköz szolgáltatója gyűjtjük és dolgozzuk fel.

A konferenciaeszközök összegyűjtenek minden olyan adatot, amelyet Ön megad/bevisz az eszközök használatához (e-mail cím és/vagy telefonszám). A konferenciaeszközök feldolgozzák továbbá a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és végét (időpontját), a résztvevők számát és a kommunikációs folyamathoz kapcsolódó egyéb "kontextuális információkat" (metaadatokat).

Ezen túlmenően az eszköz szolgáltatója feldolgozza az online kommunikáció kezeléséhez szükséges összes technikai adatot. Ide tartoznak különösen az IP-címek, MAC-címek, eszközazonosítók, az eszköz típusa, az operációs rendszer típusa és verziója, a kliens verziója, a kamera típusa, a mikrofon vagy a hangszóró és a kapcsolat típusa.

Ha az eszközön belül tartalmat cserélnek, töltenek fel vagy más módon bocsátanak rendelkezésre, az az eszköz szolgáltatójának szerverein is tárolásra kerül. Ilyen tartalom különösen a felhőfelvételek, a chat/instant üzenetek, hangüzenetek, feltöltött fényképek és videók, fájlok, táblák és egyéb, a szolgáltatás használata során megosztott információk.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem rendelkezünk teljes körű ellenőrzéssel a használt eszközök adatfeldolgozási műveletei felett. Lehetőségeinket nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikája határozza meg. A konferenciaeszközök által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további információk a felhasznált eszközök adatvédelmi szabályzatában találhatók, amelyeket e szöveg alatt felsorolunk.

Cél és jogalap

A konferenciaeszközöket a leendő vagy meglévő szerződéses partnerekkel való kommunikációra vagy bizonyos szolgáltatások nyújtására használjuk ügyfeleinknek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az eszközök használata továbbá a velünk vagy vállalatunkkal való kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). Amennyiben hozzájárulást kértek, a szóban forgó eszközök használata e hozzájárulás alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható a jövőre nézve.

Tárolási időtartam

Az általunk közvetlenül a video- és konferenciaeszközökön keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint Ön kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik. A tárolt cookie-k mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok nem változnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a konferenciaeszközök üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a konferenciaeszközök üzemeltetőihez.

A konferencia használt eszközei

A következő konferenciaeszközöket használjuk:

TeamViewer

Mi a TeamViewert használjuk. A szolgáltató a TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Az adatfeldolgozással kapcsolatos részletek a TeamViewer adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

Microsoft Teams

Mi a Microsoft Teams-t használjuk. A szolgáltató a Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozással kapcsolatos részletek a Microsoft Teams adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

8. Közösségi média jelenlétünk

Ez az adatvédelmi szabályzat a következő közösségi oldalakra vonatkozik

  • https://www.facebook.com/hormann.hu/
  • https://www.instagram.com/hormann_garazskapu_es_ajto/
  • https://www.linkedin.com/company/hormann-hungaria/

A közösségi hálózatok általi adatfeldolgozás

Nyilvánosan hozzáférhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokon. Az általunk használt egyes közösségi hálózatok az alábbiakban vannak felsorolva.

Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook, az X stb. általában átfogóan elemezhetik az Ön felhasználói magatartását, amikor Ön meglátogatja a weboldalukat vagy egy olyan weboldalt, amely integrált közösségi médiatartalmat tartalmaz (pl. like gombok vagy reklámbannerek). A közösségi médiafelületeink meglátogatása számos adatvédelmi szempontból releváns feldolgozási műveletet indít el. Részletesen:

Ha Ön be van jelentkezve a közösségi média fiókjába, és meglátogatja a közösségi média jelenlétünket, a közösségi média portál üzemeltetője ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához rendelheti. Személyes adatai azonban akkor is összegyűjthetők, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi médiaportálon. Ebben az esetben ez az adatgyűjtés például az Ön végkészülékén tárolt cookie-k vagy az Ön IP-címének rögzítése révén történik.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit és érdeklődési körét tárolják. Ily módon az érdeklődésen alapuló hirdetések megjeleníthetők Önnek az adott közösségi médiafelületen belül és kívül. Ha Ön rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózaton, az érdeklődésalapú hirdetések minden olyan eszközön megjeleníthetők, amelyen Ön be van vagy be volt jelentkezve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi médiaportálokon nem tudjuk nyomon követni az összes feldolgozási műveletet. Ezért a szolgáltatótól függően további feldolgozási műveleteket végezhetnek a közösségi médiaportálok üzemeltetői. A részletekért kérjük, olvassa el az adott közösségi médiaportálok felhasználási feltételeit és adatvédelmi rendelkezéseit.

Jogalap

Közösségi médiajelenlétünk célja, hogy a lehető legszélesebb körű jelenlétet biztosítsuk az interneten. Ez jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon alapulhatnak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek meg kell határozniuk (pl. hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében).

Felelős fél és a jogok érvényesítése

Ha Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat (pl. Facebook), akkor a közösségi médiaplatform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek a látogatás során indított adatfeldolgozási műveletekért. Ön mind velünk, mind az adott közösségi médiaportál üzemeltetőjével szemben (pl. a Facebookkal szemben) érvényesítheti jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz).

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiaportálok üzemeltetőivel való közös felelősségünk ellenére nem rendelkezünk teljes körű ellenőrzéssel a közösségi médiaportálok adatfeldolgozási műveletei felett. Lehetőségeinket nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikája határozza meg.

Tárolási időtartam

Az általunk közvetlenül a közösségi médián keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint Ön kéri a törlést, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik. A tárolt sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (pl. az adatvédelmi szabályzatukban, lásd alább).

Az Ön jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van továbbá tiltakozni, joga van az adatok hordozhatóságához, és joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését, és bizonyos körülmények között kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

A közösségi hálózatok részletesen

Facebook

Van profilunk a Facebookon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: Meta). A Meta szerint az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Közös feldolgozási megállapodást (Adatkezelői kiegészítés) kötöttünk a Metával. Ez a megállapodás meghatározza, hogy mely adatfeldolgozási műveletekért mi vagy a Meta vagyunk felelősek, amikor Ön meglátogatja a Facebook-oldalunkat. Ezt a megállapodást a következő linken tekintheti meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A hirdetési beállításokat saját maga testre szabhatja a felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A részletek a Facebook adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Van egy profilunk az Instagramon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A személyes adatok kezelésének módjáról az Instagram adatvédelmi szabályzatában olvashatsz részletesen: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

Profilunk van a LinkedIn-en. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn hirdetési sütiket használ.

Ha szeretné kikapcsolni a LinkedIn hirdetési cookie-kat, kérjük, használja az alábbi linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

A személyes adatok kezelésének módjáról a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában olvashat részletesen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Oldalunkon cookie-kat használunk, részletek az Adatvédelmi nyilatkozatban. Egyéni sütibállítások módosításához kattintson ide: Sütik testreszabása